Ty

Zëmrat shkëlqejnë me shkëlqimin e hënës,
Shpirtrat tanë të lidhur, si puthjet pandalim,
Një dashuri e pastër dhe gjithçka e qartë,
Pa u krahasuar me asnjë tjetër dashuri sado e lartë,
Për dashurinë që kemi ne, flasim gjithmonë,
E shfaqim sa herë që ne udhëtojmë,
Ne e veshim atë si një maskë,
Në çdo ditë të re, luftojmë për të prapë,
Për të dashuruar njeri-tjetrin në çdo çast të dhënë,
Edhe kur e ardhmja është e pathënë,
Të dua pafundësisht me qëllim të qartë,
Të jetoj afër përherë me ty në çdo çast.

From: 
Erlet Shaqe




Erlet Shaqe's picture

ABOUT THE POET ~
Founder of AEA-Albania Energy Association, Creator of DuaLibra.com


Last updated August 24, 2011