0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

E Paia, lyric by Adeaze

from the songs album Always & For Real


Verse 1 ?
No moe mi te le a ai le I le langi
I langa bu bu lama lono mata mo fie
U lu a tu a lana lata ana ana ala
O ai a ye nu oi pepe se fi a fi a mao u sana
O na ta I ta I le o a u I lena ma o ta
O seva ai na u I na ese ma le na o fa
Na pa u lava o la uma na o na o ye su u
O I a le nama li u moe a u

Chorus ?
Ta a tu li la i o u tu le va ma a langa
E Paia
E Paia
E Paia o le a lo a le atua

Verse 2 ?
I na u a o ua oa tui le a ari
O a o le mamai ma lo e ma sa li a I
A la to ta u ye te o fe tu a le langi
E le le fie ase a ma sala o na a o I a I

Ao u ta a tu li ma vi vi I, I a te I a
O se moi fa a ma a o ni o ke le vasia
Na pa u na va o la uma na o la o ye su u
O I a ne nama li u moe a u

Chorus x 2more Best Lyrics